Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, universitetsövergripande forskningskommunikation samt utbildning på forskarnivå. Vi har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning, amerikanska statliga finansiärer samt vissa svenska finansiärer. Mer information finns på medarbetarwebben – Stöd till forskning: http://fs.lu.se Vi sitter tillfälligt på våning 3 på KemiCentrum, inväntande flytt till MediconVillage efter sommaren.

Denna webbplats används för att flagga för workshops, seminarier och konferenser som arrangeras av forskningsservice.

Kommentarer inaktiverade.