Tillgänglighet för fs.blogg.lu.se

Forskningsservice vid Lunds universitet står bakom den här bloggen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda bloggen. Det här dokumentet beskriver hur fs.blogg.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är bloggen?

Den här bloggen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av bloggen?

Om du behöver information från fs.blogg.lu.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss, skicka e-post till admin@fs.lu.se.

Rapportera brister i bloggens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra bloggens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. 

Hur vi testat bloggen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av fs.blogg.lu.se. Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2019.

Vi har använt webbriktlinjers mall vid utvärderingen.

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 16 mars 2016. Redogörelsen uppdaterades senast den 20 september 2019.