Om oss

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, universitetsövergripande forskningskommunikation samt utbildning på forskarnivå.

Denna webbplats används för att flagga för workshops, seminarier och konferenser som arrangeras av forskningsservice.

Forskningsfinansiering, särskilt ansvar för

Ledningsstöd

Övergripande stöd till forskningsprocessen

Mer information finns på Medarbetarwebben – Stöd till forskning: Forskningsservice