Kontakta Forskningsservice

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, samt utbildning på forskarnivå. Vi har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning, amerikanska statliga finansiärer samt vissa svenska finansiärer.

Hitta oss i “The Spark”, på Medicon Village, Scheeletorget 1, 4:e våningen.

This page in English

Carin Andersson – Avdelningschef
carin.andersson@fs.lu.se | Tel: 046 222 73 52


Susann Bönnemark – Enhetsadministratör
susann.bonnemark@fs.lu.se


Rådgivning forskningsfinansiering

Anneli Wiklander – Rådgivare ansökningsstöd (EU/US)
anneli.wiklander@fs.lu.se | Tel: 046 222 77 71
EU:s ramprogram, MSCA och samarbetsprojekt, Amerikanska statliga finansiärer


Anna-Karin Wihlborg – Rådgivare ansökningsstöd (EU/US)
anna-karin.wihlborg@fs.lu.se | Tel: 046 222 62 61
EU:s ramprogram, EIC och samarbetsprojekt, Amerikanska statliga finansiärer


Carl Lagerqvist – Rådgivare ekonomi och projektadministration (SE/US/EU)
carl.lagerqvist@fs.lu.se | Tel: 046 222 93 99
Projektkalkyler och övriga ekonomifrågor för svenska och amerikanska finansiärer samt EU


Johanna Mellgren – Rådgivare ansökningsstöd (SE)
johanna.mellgren@fs.lu.se | Tel: 0730 68 36 98
Svenska finansiärer, Wallenbergstiftelserna, nomineringsansökningar, sekreterare i forskningsnämndens arbetsgrupp för infrastruktur


John Phillips – Rådgivare ansökningsstöd (EU)
john.phillips@fs.lu.se | Tel: 0730 67 01 04
EU:s ramprogram, ERC, forskningsinfrastruktur och samarbetsprojekt


Karin Langborger – Rådgivare ekonomi och projektadministration (EU/US)
karin.langborger@fs.lu.se | Tel: 046 222 31 03
Projektkalkyler, redovisningar och revision, övergripande ekonomifrågor samt frågor om EU Funding & Tender Opportunities Portal


Kerstin Gidlöf – Rådgivare ansökningsstöd (EU)
kerstin.gidlöf@fs.lu.se | Tel: 046 222 30 95
EU:s ramprogram, ERC och samarbetsprojekt


Malin Bredenberg – Rådgivare ansökningsstöd (SE)
malin.bredenberg@fs.lu.se | Tel: 046 222 71 28
Svenska finansiärer


Rickard Eksten – Rådgivare ansökningsstöd (EU)
rickard.eksten@fs.lu.se | Tel: 046 222 77 65
EU:s ramprogram, samarbetsprojekt, EIC och breddat deltagande & ERA


Sam Madjidian – Rådgivare ansökningsstöd (SE/EU)
sam.madjidian@fs.lu.se
Svenska finansiärer, Wallenbergstiftelserna, nomineringsansökningar, EU:s ramprogram


Sara Naurin – Rådgivare ansökningsstöd (SE)
sara.naurin@fs.lu.se | Tel: 046 222 03 05
Svenska finansiärer, Wallenbergstiftelserna


Stöd och rådgivning i forskningsrelaterade frågor

Cecilia Gagné – Utredare
cecilia.gagne@fs.lu.se | Tel: 046 222 30 32
Frågor som rör utbildning på forskarnivå.


Ellen Jokela Måsbäck – Systemförvaltare
ellen.jokela_masback@fs.lu.se
Biträdande systemförvaltare för LUCRIS (LUs forskningsinformationssystem och Forskningsportalen portal.research.lu.se)


Jörgen Persson – Kontraktsregistrator
jorgen.persson@fs.lu.se | Tel: 046 222 62 26
Registrering av forskningskontrakt


Karolina Widell – Systemförvaltare, projektledare
karolina.widell@fs.lu.se | Tel: 046 222 45 46
Systemförvaltare för LUCRIS (LUs forskningsinformationssystem och Forskningsportalen portal.research.lu.se) och Scival (bibliometriverktyg)


Magnus Edblad – Rådgivare forskningsinfrastruktur och forskningsstrategiska frågor
magnus.edblad@fs.lu.se | Tel: 046 222 03 49
Stöd i forskningsstrategiska frågor och frågor kring forskningsinfrastruktur


Pernille Andersson – Rådgivare forskarutbildningsnivå
pernille.andersson@fs.lu.se | Tel: 046 222 69 73
Administrativt stöd till kollegiet för strategiska forskningsområden (SFO-Kollegiet)


Tina Trollås – Rådgivare forskningsstrategiska frågor
tina.trollas@fs.lu.se | Tel: 046 222 77 45
Stöd i forskningsstrategiska frågor