Excellensprogrammet för hållbar utveckling ger nio nya postdoktoranställningar

Två forskningsprojekt med sammanlagt nio postdoktorer får totalt 32,7 miljoner kronor i den andra omgången av Lunds universitets forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Lunds universitet beslutade i mars 2021 att inrätta ett forskningsprogram för tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling och att avsätta sammanlagt 100 miljoner kronor för åren 2022–2025. Syftet med programmet är att universitetet ska skapa internationellt ledande miljöer som kan attrahera finansiering från kommande satsningar på hållbar utveckling. Det gäller både nationella anslag från satsningar i forskningspropositionen men särskilt från EU:s ramprogram Horisont Europa.

Projekten som beviljats anslag i den andra omgången är nedanstående. Totalt får de tillsammans 32,7 miljoner kronor under tre år.

LU4Water

Projektet samlar forskning från sex fakulteter vid Lunds universitet. Detta breda samarbete ska underlätta framtagandet av en plan för vattenpolicy med mål att lösa ohållbar vattenförbrukning. Denna plan ska kunna tillämpas på svensk såväl som global nivå. Säker och hållbar vattenförvaltning är ett globalt behov och en hörnsten inom FN:s hållbarhetsmål.

Sex postdoktorer från LTH, Juridiska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan och Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår i projektet.

Huvudsökande: Kenneth M Persson, LTH

Medsökande: Britta Sjöstedt, J; Charlotte Sparrebom, N; Lea Fünfschilling, S; Jonas Nordström, EHL; Dan-Erik Andersson, HT

Circular Economy: Multi-level value chain and policy dynamics for accelerating sustainability transformations

Projektet ska undersöka skiftet från globala värdekedjor till cirkulära leveranskedjor, vilka är av stor vikt eftersom globala värdekedjor står för hälften av världens handel. Projektet kommer att belysa spänningar mellan linjära och cirkulära affärsmodeller, mellan toppstyrda företag och inkluderande lokala botten-uppinitiativ och mellan fokus på avreglering och på styrformer som tar miljö- och social hänsyn.

I projektet ingår tre postdoktorer från Samhällsvetenskapliga fakulteten, LTH och Ekonomihögskolan.

Huvudsökande: Markus Grillitsch, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Medsökande: Fredrik Nilsson, S; Sylvia Schwaag Serger, EHL

mars 11, 2023

Inlägget postades i

Forskningsnämnden