Nytt projekt inom U21-nätverket: Utveckla digitala verktyg för att främja och prioritera känslomässigt välbefinnande bland doktorander och unga forskare

Universitas 21 loggo.

Projektet leds av McMaster University (Kanada) och syftar till att utveckla digitala verktyg för att främja och prioritera känslomässigt välbefinnande bland doktorander och unga forskare inom U21-nätverket. Den första fasen handlar om att upprätta en internationell, tvärvetenskaplig Community of Praxis (CoP). Ett virtuellt utrymme där doktorander och unga forskare som bedriver kvalitativ forskning inom känsliga ämnen kan samlas, utbytta erfarenheter och utforska strategier för att stå rustade inför framtida utmaningar.

Projektet riktar sig främst till doktorander och unga forskare från alla forskningsområden, men alla som är intresserade av att främja och prioritera emotionellt välbefinnande bland doktorander och unga forskare som bedriver kvalitativ forskning om känsliga ämnen välkomnas. Är du intresserad av att vara med eller har du frågor om projektet, vänligen kontakta Elizabeth Orr, trusseer@mcmaster.ca

december 1, 2020

Inlägget postades i

Forskningsservice