Lunds universitet i topp tio i Horisont Europa

Sveriges flagga och EU:s flagga på Universitetshuset i Lund
Sveriges flagga och EU:s flagga på Universitetshuset i Lund

Lunds universitet befäster platsen som Sveriges mest framgångsrika lärosäte i EU:s ramprogram, och klättrar till topp tio i Europa.

I september kunde du läsa i LU-nytt om Lunds universitets framgångsrika utfall i vårens olika utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Nu är kontrakt skrivna för de nya samarbetsprojekt där universitetet ingår som partner i olika konsortier.

Universitetets forskare har skickat in många ansökningar under 2023 och dessa ansökningar har resulterat i 78 nya beviljade projekt. 57 av dessa är samarbetsprojekt och Lunds universitet leder 7 projekt.

Följande projekt leds av Lunds universitet:

  • ADAC.io ska forska om metoder för att hantera och motverka utländsk desinformation och manipulation för att stärka demokratin i EU. Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten under ledning av James Pamment koordinerar projektet.
  • FARMWISE ska utveckla ett AI-baserat beslutssystem inom jordbruket för att optimera europeisk vattenanvändning och minska föroreningstransport i ett framtida varmare klimat. Koordinator är Ronny Berndtsson vid LTH.
  • TARGET ska utveckla virtuella tvillingar för precisionsbehandling av stroke. Koordinator är Mattias Ohlsson vid Naturvetenskapliga fakulteten.
  • EKIP ska utveckla policyrekommendationer för att främja innovation inom de kulturella och kreativa näringarna. Koordinator är Charlotte Lorentz Hjorth vid LU Samverkan.
  • MINICOR har fått finansiering från Europeiska innovationsrådet (EIC) för att utveckla ny förbränningsteknologi som återvinner koldioxid och kväve. Koordinator är Christian Brackmann vid LTH.
  • RESYNC har fått finansiering från EIC för att omprogrammera tumörceller så att de i stället blir till kroppens försvarsceller. Koordinator är Filipe Pereira vid Medicinska fakulteten.
  • MARS har fått finansiering från MSCA Staff Exchange för att erbjuda utbyte för forskare inom styrning av globala migrationsprocesser. Koordinator är Rustamjon Urinboyev vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Det totala utfallet för Lunds universitet i Horisont Europa, som började 2021, är nu 159 projekt, varav 66 projekt är koordinerade av LU, med totalt 107 miljoner Euro i bidrag. Det inkluderar såväl samarbetsprojekt som ERC och Marie Skłodowska Curie-anslag.

Lunds universitet blir därmed det mest framgångsrika deltagande lärosätet i Sverige när det gäller anslagsfördelning från Horisont Europa. Universitetet klättrar också i den globala rankingen och är nu det nionde främsta lärosätet, att jämföra med plats 23 i föregående ramprogram Horisont 2020.

Nyhetssajten Science Business har tittat på hur många kontrakt som skrivits under för Horisont Europa under 2023. De visade att Lunds universitet till och med är femte bäst i Europa, en imponerande bedrift som förklarar den starka klättringen.

januari 15, 2024

Inlägget postades i

EU-finansiering