Bred EU-finansiering för LU: 40 nya projekt till sju fakulteter

Sveriges flagga och EU:s flagga på Universitetshuset i Lund
Sveriges flagga och EU:s flagga på Universitetshuset i Lund

Det har varit en bra sommar för universitetet. Vårens utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har resulterat i att 40 nya projekt har beviljats.

Framgången sker på bred front, med forskare från sju av våra fakulteter involverade. Det rör sig om följande beviljade projekt:

ERC Starting Grant, varav ett som är det första som går till en forskare på en juridisk institution i Sverige.
1 ERC Proof of Concept
22 samarbetsprojekt inom globala utmaningar, varav 2 koordinerade från LU
3 EIC Pathfinder (Europeiska innovationsrådet)
2 MSCA Staff Exchange (forskarmobilitet)
8 forskningsinfrastrukturprojekt

Mer detaljer om universitetets projekt kommer senare i höst, när kontrakten är skrivna.

Horisont Europa startade 2021 och inräknat sommarens nya tilldelningar har universitetet nu totalt 157 beviljade projekt. Det motsvarar en finansiering på 106 miljoner Euro. Vi placerar oss därmed främst bland svenska lärosäten och hamnar på 11:e plats bland alla deltagande europeiska och internationella lärosäten. Detta innebär en klättring från 23:e plats i förra ramprogrammet, Horisont 2020.

Forskningsservice vid sektion FSI (Forskning, Samverkan och Innovation) har särskilt ansvar för EU:s ramprogram och ger stöd och hjälp till dig som vill söka projekt eller delta på annat vis i Horisont Europa.

Läs mer: EU:s ramprogram för forskning och innovation | Medarbetarwebben

september 11, 2023

Inlägget postades i

EU-finansiering