Kontakta forskningsservice

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, samt utbildning på forskarnivå. Vi har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning, amerikanska statliga finansiärer samt vissa svenska finansiärer.

Hitta oss i “The Spark”, på Medicon Village, Scheeletorget 1, 4:e våningen.

This page in English.

Avdelningschef

Brita Larsson
brita.larsson@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 70 43


Svenska finansiärer

Arbete med ansökningar och kontrakt som rektor signerar och/eller där Forskningsnämnden hanterar en urvalsprocess, t.ex. Linnémiljöerna, Strategiska forskningsområden, Wallenbergstiftelserna.


Magnus Edblad
magnus.edblad@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 03 49

Svenska finansiärer, strategiska forskningsfrågor, övergripande frågor om forskningsfinansiering


Tina Trollås
tina.trollas@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 77 45

Strategiska forskningsfrågor, sekreterare i forskningsnämnden, strategiska forskningsområden (SFO)


Sara Naurin
sara.naurin@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 03 05

Svenska finansiärer, Wallenbergstiftelserna och analys


Johanna Mellgren
johanna.mellgren@fs.lu.se
Tel:+46 730 68 36 98

Svenska finansiärer, nyhetsbrevet Research Funding News, sekreterare i arbetsgruppen för lokal forskningsinfrastruktur


Cecilia Widén
cecilia.widen@fs.lu.se
Tel:+46 -46-22 2 62 21

Svenska finansiärer


Kjell Josefsson
kjell.josefsson@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 93 99

Projektkalkyler och övriga ekonomifrågor gällande svenska finansiärer


EU:s ramprogram och amerikanska statliga finansiärer

Stöd från ansökan till slutfört projekt i EU:s ramprogram för forskning och innovation och forskningsprojekt finansierade av amerikanska statliga finansiärer. Frågor rörande övriga internationella finansiärer hjälper vi till med i mån av tid.

Anneli Wiklander
anneli.wiklander@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 77 71

EU:s ramprogram och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


John Phillips
john.phillips@fs.lu.se
Tel. +46 73 067 01 04

EU:s ramprogram


Kjell Josefsson
kjell.josefsson@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 93 99

EU:s ramprogram, projektkalkyler, redovisningar, övergripande ekonomifrågor, frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Nils-Olof Jönsson
nils-olof.jonsson@fsi.lu.se
Tel +46-46-22  2 12 70

EU:s ramprogram, projektkalkyler, redovisningar, övergripande ekonomifrågor


Karin Langborger
karin.langborger@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 31 03

EU:s ramprogram, projektkalkyler, redovisningar, övergripande ekonomifrågor, frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Teresia Rindefjäll
teresia.rindefjall@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 62 40

EU:s ramprogram och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Anna-Karin Wihlborg
anna-karin.wihlborg@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 62 21

Forskningsrådgivare
EU:s ramprogram och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Övergripande stöd till forskningsprocessen

Cecilia Gagné
cecilia.gagne@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 30 32

Utbildning på forskarnivå, LERU-nätverket


Pernille Andersson
pernille.andersson@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 69 73

Utbildning på forskarnivå


Karolina Widell
karolina.widell@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 45 46

Forskningsdatabasen LUCRIS


Jörgen Persson
jorgen.persson@fs.lu.se 
Tel: +46-46-22  2 62 26

Froskningsadministratör
Registrering av forskningskontrakt


Mia Gränse
mia.granse@fs.lu.se
Tel: +46-46-22  2 71 18
Forskningsadministratör
Avdelningsadministratör, FS-bloggansvarig


Malin Bredenberg
malin.bredenberg@fs.lu.se 
Tel: +46-46-22  2 71 28
Forskningsadministratör
Kontakt RQ20