Kontakta forskningsservice

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, samt utbildning på forskarnivå. Vi har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning, amerikanska statliga finansiärer samt vissa svenska finansiärer.

Hitta oss i “The Spark”, på Medicon Village, Scheeletorget 1, 4:e våningen.

This page in English.

  TF Björn Fagerström – Avdelningschef
  brita.larsson@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 12 74

  Nils-Olof Jönsson – Samordnare forskningsfinansiering
  nils-olof.jonsson@fsi.lu.se
Tel +46-46-222 12 70

Rådgivning forskningsfinansiering

Amerikanska statliga finansiärer (US), läs mer på medarbetarwebben.
EU:s ramprogram för forskning (EU), läs mer på medarbetarwebben.
Svenska finansiärer med central handläggning (SE), läs mer på medarbetarwebben.

     Anneli Wiklander – Rådgivare ansökningsstöd (EU/US)
  anneli.wiklander@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 77 71
  EU:s ramprogram, MSCA och samarbetsprojekt. Amerikanska statliga finansiärer.

     Anna-Karin Wihlborg – Rådgivare ansökningsstöd (EU/US)
  anna-karin.wihlborg@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 62 21
  EU:s ramprogram, EIC och samarbetsprojekt. Amerikanska statliga finansiärer.

     Johanna Mellgren – Rådgivare ansökningsstöd (SE)
  johanna.mellgren@fs.lu.se
Tel:+46 730 68 36 98
  Svenska finansiärer, Wallenbergstiftelserna, nomineringsansökningar, sekreterare i forskningsnämndens arbetsgrupp för infrastruktur.

     John Phillips – Rådgivare ansökningsstöd (EU)
  john.phillips@fs.lu.se
Tel. +46 730 67 01 04
  EU:s ramprogram, ERC, EIC, forskningsinfrastruktur och samarbetsprojekt.

  Kerstin Gidlöf – Rådgivare ansökningsstöd (EU)
  kerstin.gidlöf@fs.lu.se
Tel:+46 -46-222 30 95
  EU:s ramprogram, EIC och samarbetsprojekt.

  Malin Bredenberg – Rådgivare ansökningsstöd (SE)
  malin.bredenberg@fs.lu.se 
Tel: +46-46-222 71 28
  Svenska finansiärer.

  Sam Madjidian – Rådgivare ansökningsstöd (SE)
  sam.madjidian@fs.lu.se
  Svenska finansiärer, Wallenbergstiftelserna, nomineringsansökningar.

     Sara Naurin – Rådgivare ansökningsstöd (SE)
  sara.naurin@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 03 05
  Svenska finansiärer och Wallenbergstiftelserna.

     Karin Langborger – Rådgivare ekonomi och projektadministration (EU/US)
  karin.langborger@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 31 03
  Projektkalkyler, redovisningar och revision, övergripande ekonomifrågor samt frågor om EU-portalen, Funding & tender opportunities Portal.

     Carl Lagerqvist – Rådgivare ekonomi och projektadministration (SE/US/EU)
  Carl Lagerqvist@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 93 99
  Projektkalkyler och övriga ekonomifrågor för svenska och amerikanska finansiärer samt EU.

     Rickard Eksten – Rådgivare ansökningsstöd (EU)
  rickard.eksten@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 77 65
  EU:s ramprogram, samarbetsprojekt, EIC och breddat deltagande & ERA

Stöd och rådgivning i forskningsrelaterade frågor

Forskningsnämnden, läs mer på medarbetarwebben.
Forskarutbildningsnämnden, läs mer på medarbetarwebben.
LUCRIS, läs mer på medarbetarwebben.
Strategiska forskarområden, läs mer på medarbetarwebben.

     Cecilia Gagné – Utredare
  cecilia.gagne@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 30 32
  Frågor som rör utbildning på forskarnivå. Koordinator och kontaktperson för LERU-arbetet vid Lunds universitet.

     Jörgen Persson – Kontraktsregistrator
  jorgen.persson@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 62 26
  Registrering av forskningskontrakt.

     Karolina Widell – Systemförvaltare, projektledare
  karolina.widell@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 45 46
  Systemförvaltare för LUCRIS (LUs forskningsinformationssystem och Forskningsportalen portal.research.lu.se) och Scival (bibliometriverktyg).

    Magnus Edblad – Rådgivare forskningsinfrastruktur och forskningsstrategiska frågor
  magnus.edblad@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 03 49
  Stöd i forskningsstrategiska frågor och frågor kring forskningsinfrastruktur.

     Maria Moskovko – Rådgivare forskningsstrategiska frågor
  maria.moskovko@fs.lu.se
  Stöd i forskningsstrategiska frågor relaterade till kvalitetssäkring.

     Pernille Andersson – Rådgivare forskarutbildningsnivå
  pernille.andersson@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 69 73
  Frågor som rör utbildning på forskarnivå, sekreterare i forskarutbildningsnämnden, administrativt stöd till kollegiet för strategiska forskningsområden (SFO-Kollegiet).

     Tina Trollås – Rådgivare forskningsstrategiska frågor
  tina.trollas@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 77 45
  Stöd i forskningsstrategiska frågor, sekreterare i forskningsnämnden, strategiska forskningsområden (SFO).
     Anna Larsson – Forskningsadministratör
  anna.larsson@fs.lu.se
Tel: +46-46-222 71 18