Kontakta forskningsservice

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, samt utbildning på forskarnivå. Vi har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning, amerikanska statliga finansiärer samt vissa svenska finansiärer.

Avdelningschef

Anneli Wiklander
anneli.wiklander@fs.lu.se
Tel: 046-222 77 71


Svenska finansiärer

Arbete med ansökningar och kontrakt som rektor signerar och/eller där Forskningsnämnden hanterar en urvalsprocess, t.ex. Linnémiljöerna, Strategiska forskningsområden, Wallenbergstiftelserna.


Magnus Edblad
magnus.edblad@fs.lu.se
Tel: 046-222 03 49

Svenska finansiärer, strategiska forskningsfrågor, övergripande frågor om forskningsfinansiering


Tina Trollås
tina.trollas@fs.lu.se
Tel: 046-222 77 45

Svenska finansiärer
sekreterare i forskningsnämnden


Brita Larsson
brita.larsson@fs.lu.se
Tel: 046-222 70 43
Mobil: 0703-507863

Svenska finansiärer


Sara Naurin
sara.naurin@fs.lu.se
Tel: 046-222 03 05

Svenska finansiärer


EU:s ramprogram och amerikanska statliga finansiärer

Stöd från ansökan till slutfört projekt i EU:s ramprogram för forskning och innovation och forskningsprojekt finansierade av amerikanska statliga finansiärer. Frågor rörande övriga internationella finansiärer hjälper vi till med i mån av tid.

Sophie Hydén Picasso
sophie.hyden_picasso@fs.lu.se
Tel: 046-222 37 27

EU:s ramprogram
nyhetsbrevet Forskningsnytt


Kjell Josefsson
kjell.josefsson@fs.lu.se
Tel: 046-222 93 99

EU:s ramprogram, projektkalkyler, redovisningar, övergripande ekonomifrågor, frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Karin Langborger
karin.langborger@fs.lu.se
Tel: 046-222 31 03

EU:s ramprogram, projektkalkyler, redovisningar, övergripande ekonomifrågor, frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Teresia Rindefjäll
teresia.rindefjall@fs.lu.se
Tel: 046-222 62 40

EU:s ramprogram och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Anneli Wiklander
anneli.wiklander@fs.lu.se
Tel: 046-222 77 71

EU:s ramprogram och frågor gällande statliga amerikanska finansiärer


Övergripande stöd till forskningsprocessen

Cecilia Gagné
cecilia.gagne@fs.lu.se
Tel: 046-222 30 32

utbildning på forskarnivå
LERU-nätverket


Magnus Gudmundsson
magnus.gudmundsson@fs.lu.se
Tel: 046-222 16 81

utbildning på forskarnivå
sekreterare i nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet
sekreterare i forskarutbildningsnämnden
sekreterare i Lunds universitets etiska råd


Karolina Widell
karolina.widell@fs.lu.se
Tel: 046-222 45 46

forskningsdatabasen LUCRIS


Jörgen Persson
jorgen.persson@fs.lu.se 
Tel:  046-222 62 26

registrering av forskningskontrakt

Kommentarer inaktiverade.