Framåt för Lunds universitet i EU:s ramprogram

Sveriges flagga och EU:s flagga på Universitetshuset i Lund
Sveriges flagga och EU:s flagga på Universitetshuset i Lund

Nu är vi ungefär en tredjedel igenom EU:s ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa (2021–2027) – och kan börja se trender över hur det går för Lunds universitet och våra forskare.

I universitetets nya forskningsstrategi 2023–2026 är målsättningen att LU ska bli Sveriges främsta deltagare i EU:s ramprogram, såväl sett till antal projekt som beviljade medel.

Hittills når också Lunds universitet upp till denna målsättning: LU har hämtat hem 53 miljoner euro, med råge mest i Sverige, och 89 enskilda projektdeltagande är näst mest i Sverige, endast ett projekt efter KTH. LU:s deltagande per programdel:

Tabellen visar universitetets beviljade medel och antal projekt*

Programdel i Horisont EuropaAntal hemtagna euroAntal projekt
Europeiska forskningsrådet, ERC19,3 miljoner euro15
Marie Skłodowska-Curie åtgärder, MSCA10,2 miljoner euro28
Forskningsinfrastrukturer0,9 miljoner euro2
Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft16,7 miljoner euro35
Europeiska innovationsrådet, EIC5,3 miljoner euro7
Breddat deltagande och förstärkning av ERA0,8 miljoner euro2

Utifrån ett internationellt perspektiv går det också bra för Lunds universitet. En något ökande andel av budgeten i Horisont Europa tas hem av forskare vid LU. LU rankas som 18 bland alla deltagande lärosäten (av totalt 1685). Det är en klättring från plats 23 i Horisont 2020. Bland nordiska lärosäten ligger LU sjätte plats i antal medel, och sjunde plats i antal projekt.

Det är dock svårt att jämföra deltagande i Horisont 2020 med det i Horisont Europa, dels för att programmen är olika uppbyggda och dels för att länder som Storbritannien och Schweiz deltar i mycket mindre grad i Horisont Europa, på grund av komplikationerna i ländernas politiska relation till EU.

Läs även Per Mickwitz text: I Göteborg vet man att det går bra för Lunds universitet i Horisont Europa.


 

Två saker som är extra värda att lyfta fram ur Horisont-statistiken:

  • Lunds universitet är det första svenska lärosätet att ha haft över 100 ERC-projekt, sedan ERC:s start 2007.
  • Lunds universitet rankas som 8:a bland alla lärosäten i det Europeiska innovationsrådet, EIC. EIC är den del av Horisont Europa där universitetet gör relativt sett bäst ifrån sig.

Andra pågående samarbetsprojekt inom Horisont Europa som koordineras av forskare vid LU:

Pelare II – Globala utmaningar

  • Adam Kristensson, CLIMB-FOREST – Climate mitigation and bioeconomy pathways for sustainable forestry, antal partner: 16
  • Aliaksei Laureshyn, AfroSAFE – Safe system for radical improvement of road safety in low- and middle-income African countries, antal partner: 11
  • Marko Scholze, AVENGERS – Attributing and verifying European and national greenhouse gas and aerosol emissions and reconciliation with statistical bottom up estimates, antal partner: 12

Pelare III – Europeiska innovationsrådet

  • Cord Arnold, SISHOT – Single-shot, ultrashort laser pulse characterization based on the dispersion scan technique, antal partner: 2 
  • Anders Mikkelsen, InsectNeuroNano – Insect-Brain inspired Neuromorphic Nanophotonics, antal partner: 3

Forskningsservice vid sektion FSI (Forskning, Samverkan och Innovation) har särskilt ansvar för EU:s ramprogram och ger stöd och hjälp till dig som vill söka projekt ur Horisont Europa. EU:s ramprogram för forskning och innovation | Medarbetarwebben

*Statistiken kommer från EU-kommissionens Horizon Europe Dashboard och avser kontrakt som signerats innan 9 juni 2023. Statistiken innehåller en viss eftersläpning med drygt 15 projekt vid LU som blivit beviljade men där kontrakten inte är slutförda.

juni 20, 2023

Inlägget postades i

EU-finansiering