Sida 2 / 2

Horizon Europe -European Comission logo
september 8, 2020 | miag

Input på Horisont Europa?

For English, look further below. Nu finns det möjlighet att ge input på EU kommissionens kommande ramprogram, Horisont Europa (efterträder H2020), både vad gäller den …
  • EU-finansiering
0 Kommentarer