Utlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur 2018

Lunds universitet har avsatt medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur. Dessa medel utlyses årligen av den universitetsgemensamma forskningsnämnden. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med särskild strategisk betydelse för universitetet är i fokus för utlysningen. Har de även förankring i flera fakulteter är det positivt.

Utlysning av universitetsgemensam infrastrukturfinansiering sker en gång årligen. Beslut om tilldelning tas av rektor efter beredning i forskningsnämnden.

Minimalt kan 250 000 kr/år sökas och maximalt är beloppet 2 mnkr/år. Infrastrukturen kan maximalt få stöd under 5 år.

Sista dag för ansökan: 13 april 2018, kl 17.00 Utbetalning av beviljade medel: januari 2019

Kriterier finns specificerade i Handläggningsordning gällande universitetsgemensam finansiering av forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet. Beslutade projektmedel ska täcka såväl direkta som indirekta kostnader.

Anvisningar för hur ansökan ska utformas ges i bifogad blankett. Eventuella frågor besvaras av Magnus Edblad, magnus.edblad@fs.lu.se Ansökan skickas till infrastruktur@fs.lu.se

februari 20, 2018

Inlägget postades i

Forskningsnämnden