SFO-workshop: Hitta möjligheter för att lösa verkliga världsproblem

För information på svenska, scrolla ner.

SRA (Strategic Research Areas) workshop series: Finding opportunities for solving real world problem

26 October 2021 9:00 to 12:30

Registration link and programme – sustainability.lu.se

Do you want to learn more about how to relate your research to sustainable development and initiate collaborations with researchers in other fields? The Strategic Research Areas, in collaboration with Sustainability Forum, is arranging a series of workshops with focus on the Sustainable Development Goals, during 2021. This workshop is the second within the theme Policy and international research development.

The SDG’s will increasingly influence funding agency activities, and need to be considered now, by everyone, regardless of the focus of research. How do we navigate these calls and be forward thinking in order to write the grants? How do we develop transdisciplinary collaborations within and outside academia and create innovative solutions, as opposed to feeling restricted by policy?

Invited speakers will share their vision and experiences of funding agency trends and how to establish partnerships and collaborations. The workshop will also include case studies of small scale ongoing projects, as well as two interactive breakout sessions.

Invited speakers:
Max Parknäs, Sustainability Coordinator, Vinnova
Iran Augusto Silva, PhD student (Wagner group), StemTherapy
Lina Rosengren, PhD student (Lexell group), MultiPark
Pinar Dinc, Researcher, MECW

Chairs & discussion:
Murat Samanci, Innovation Specialist, United Nations Office for Project Services
Martina Kvist Reimer, Vice President of Red Glead Discovery
Cecilia Jädert, Business Developer, LU Innovation
Maria Johansson, Project leader, LU Collaboration Office (Samverkan)
Max Parknäs, Sustainability Coordinator, Vinnova

Hosts:
StemTherapy – stemcellcenter.se
MultiPark – multipark.lu.se
MECW – cmes.lu.se

Workshops will mainly target researchers, doctoral students and research coordinators/administrators from the Strategic Research Areas, but the workshops will be open to all staff within Lund University. 

Next workshop, 10 November: SDG 7 Affordable and clean energy: The goal is to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all by 2030.

Read more about the workshop series at sustainability.lu.se

SFO (Strategiska ForskningsOmrådena) workshopserie: Hitta möjligheter för att lösa verkliga världsproblem

26 oktober 2021 9:00 till 12:30

Registrering och program (på engelska) – sustainability.lu.se

Vill du lära dig mer om hur du kan relatera din forskning till hållbar utveckling eller skapa samarbeten med forskare inom andra forskningsområden? De strategiska forskningsområdena arrangerar, i samarbete med Hållbarhetsforum, en serie av workshops med fokus på FN:s globala mål under 2021. Detta är den andra workshopen inom temat Policy och forskningsutveckling.

De globala målen kommer i allt högre grad att styra finansiärernas verksamhet och måste nu övervägas av alla, oavsett forskningens fokus. Hur navigerar vi i dessa samtal och tänker framåt för att skriva ansökningar? Hur utvecklar vi tvärvetenskapliga samarbeten inom och utanför den akademiska världen och skapar innovativa lösningar, i motsats till att känna oss begränsade av politiken?

Inbjudna talare kommer att dela sin vision om trender hos finansiärer, särskilt när det gäller innovationsutlysningar. Workshopen kommer också att innehålla fallstudier av pågående småskaliga projekt, samt två interaktiva breakout-sessioner.

Workshopen hålls på engelska. 

Inbjudna talare:
Max Parknäs, Sustainability Coordinator, Vinnova
Iran Augusto Silva, PhD student (Wagner group), StemTherapy
Lina Rosengren, PhD student (Lexell group), MultiPark
Pinar Dinc, Researcher, MECW

Chairs & diskussioner:
Murat Samanci, Innovation Specialist, United Nations Office for Project Services
Martina Kvist Reimer, Vice President of Red Glead Discovery
Cecilia Jädert, Business Developer, LU Innovation
Maria Johansson, Project leader, LU Collaboration Office (Samverkan)
Max Parknäs, Sustainability Coordinator, Vinnova

Värdar:
StemTherapy – stemcellcenter.se
MultiPark – multipark.lu.se
MECW – cmes.lu.se

Workshopparna riktar sig främst till forskare, doktorander och forskningskoordinatorer/administratörer från de strategiska forskningsområdena, men kommer att vara öppna för all personal inom Lunds universitet. 

Nästa workshop, 10 november: SDG 7 Prisvärd och ren energi: Målet är att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla fram till 2030.  

Läs mer om workshopserien på sustainability.lu.se

september 13, 2021

Inlägget postades i

Forskningsnämnden Forskningsservice